სულხანიშვილი ელენე

სულხანიშვილი ელენე

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 15 88  11
მობ. ტელეფონი: 599135363

ელ. ფოსტა: Elene.sulkhanishvili@ge.ey.com ; elenesulkhanishvili@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (სახელშეკრულებო, საკორპორაციო, შრომითი სამართალი, საოჯახო) და ადმინისტრაციული სამართალი.

კომპანია:  იუაი (EY)