სვანიძე ეკატერინე

სვანიძე ეკატერინე

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 599580535

ელ. ფოსტა: esvanidze@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი (სახელშეკრულებო, კორპორაციული, საფინანსო, შრომითი, საბანკო სამართალი).

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)