სვანიძე გოჩა

სვანიძე გოჩა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32)  2 30 63 99;  +995 58 77 70 90
მობ. ტელეფონი: 577 45 77 63

ელ. ფოსტა: gocha.svanidze@gmail.com

სფერო: საერთო სამართლის სპევიალიზაცია (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: “სვანიძე და პარტნიორები”