ტაბატაძე დავითი

ტაბატაძე დავითი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 557337797

ელ. ფოსტა: dtabatadze@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საკორპორაციო, სახელშეკრულებო, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი.

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)