თევდორაძე თამარი

თევდორაძე თამარი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 577432020

ელ. ფოსტა: tamara.tevdoradze@bgi.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი (უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები, სახელშეკრულებო სამართალი, შრომის სამართალი, კორპორატიული სამართალი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა)

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)