თითბერიძე გიორგი

თითბერიძე გიორგი

მობ. ტელეფონი: 599 50 10 18

ელ. ფოსტა: gtitberidze@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი (საკორპორაციო, საკონტრაქტო, საარბიტრაჟო პროცესი)

ადვოკატი/ფიზიკური პირი