უფლისაშვილი ლაშა

უფლისაშვილი ლაშა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 599 320 324

ელ. ფოსტა: luplisashvili@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი. (უძრავ ქონებასთან, ინვესტიციებთან დაკავშირებული და საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებები; ენერგეტიკის, საკორპორაციო და სადაზღვეო სამართალი; ფინანსები).

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)