წერეთელი ცოტნე

წერეთელი ცოტნე

ოფისის ტელეფონი: (+995 32)  2 30 63 99;  +995 58 77 70 90
მობ. ტელეფონი: 599478999

ელ. ფოსტა: tsotne.tsereteli@gmail.com

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: “სვანიძე და პარტნიორები”