წერეთელი კახაბერი

წერეთელი კახაბერი

მობ. ტელეფონი: 599 67 00 03

ელ. ფოსტა: Kakhaber_tsereteli@yahoo.com

სფერო: სისხლის სამართალი

ადვოკატი/ფიზიკური პირი