წერეთელი ნუგზარი

წერეთელი ნუგზარი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32)  2 30 63 99;  +995 58 77 70 90
მობ. ტელეფონი: 599 555 001

ელ. ფოსტა: n_tsereteli@hotmail.com

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია (სისხლის, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: “სვანიძე და პარტნიორები”