წიქვაძე თეიმურაზი

წიქვაძე თეიმურაზი

მობ. ტელეფონი: 595 110 472

ელ. ფოსტა: t.tsikvadze@vtb.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი (საბანკო, საკორპორაციო, საკონტრაქტო სამართალი, ასევე ზოგადად წარმომადგენლობა უფლებამოსილ ორგანოებში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე)

ადვოკატი/ფიზიკური პირი