ხაჭაპურიძე ელიზბარი

ხაჭაპურიძე ელიზბარი

მობ. ტელეფონი: 577451298

ელ. ფოსტა: ekhachapuridze@agl.ge ; khachapuridze_e@hotmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) ,  ადმინისტრაციული, სამეწარმეო და სისხლის სამართალი. საარბიტრჟო დავები

იურიდიული ფირმა: “ბირკაია და კვანტალიანი”