ხაჩიძე მარიამი

ხაჩიძე მარიამი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 251454
მობ. ტელეფონი: 599 581 850

ელ. ფოსტა: m.khachidze@bco.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული  სამართალი

იურიდიული ფირმა: “ბეგიაშვილი და კომპანია“