ხაზარაძე რუსუდანი

ხაზარაძე რუსუდანი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 574 818 282

ელ. ფოსტა: rkhazaradze@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული, სამშენებლო, ენერგეტიკის, საკორპორაციო, შრომითი, საიმიგრაციო და სადაზღვევო სამართალი, უძრავ ქონებასთან და ინვესტიციებთან დაკავშირებული გარიგებები.

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)