ზაალიშვილი ეთერი

ზაალიშვილი ეთერი

მობ. ტელეფონი: 599 41 91 93

ელ. ფოსტა:  etuna.zaalishvili@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) , ადმინისტრაციული, სამეწარმეო სამართალი. საარბიტრაჟო დავები.

იურიდიული ფირმა: “ბირკაია კვანტალიანი”