ზანდუკელი ქეთევანი

ზანდუკელი ქეთევანი

მობ. ტელეფონი: 577 111 007

ელ. ფოსტა: k.zandukeli@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო სამართალი (სამეწარმეო, საბანკო, საოჯახო, საავტორო და ინტელექტუალური, შრომის სამართალი), ადმინისტრაციული სამართალი (სამშენებლო და საგადასახადო დავები), სისხლის სამართალი (ფინანსური დანაშაული).

ადვოკატი/ფიზიკური პირი