ზუხუბაია ხატია

ზუხუბაია ხატია

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 50 80 50
მობ. ტელეფონი: 557 238 134

ელ. ფოსტა: khatia.zukhubaia@pwc.com

სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი, მათ შორის, შრომის სამართალი, ინტელექტუალური სამართალი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა, სამართლებრივი კვლევა (due diligence) და ა.შ.

იურიდიული ფირმა: შპს “ფრაისუოთერსჰაუსკუპერს საქართველო” (PWC)