შპს “KMG Georgia”

ელ-ფოსტა: admission@salcaucasus.ge

www.kmg.ge

ადვოკატთა ძლიერი გუნდი, რომელსაც გააჩნია მყარი 13 – წლიანი უწყვეტი პროფესიული გამოცდილება ლობირებაში, კორპორაციულ მართვაში, საგანმანათლებლო მენეჯმენტში, ბიზნეს გარიგებებსა და სასამართლო დავის საკითხებში; ფირმა ძლიერ აფასებს პროფესიულ სტანდარტებს, ეთიკის ნორმებსა და მიუკერძოებლობას, ადვოკატისა და კლიენტის პრივილეგიის, კონფიდენციალურობის და სხვა პროფესიული პასუხისმგებლობის აღიარებით მათი კლიენტების, სასამართლოებისა და საზოგადოების წინაშე.