ტრენინგი „კომპანიიდან გასვლა და გარიცხვა“

2022 წლის 22 ივნისს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, მისი წევრი ადვოკატებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგს თემაზე „კომპანიიდან გასვლა და გარიცხვა“. ტრენინგს უძღვებოდნენ ნინო ბაქაქური, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და გიორგი ჯუღელი, სამართლის დოქტორი. ტრენინგზე განიხილეს სამეწარმეო კანონმდებლობისა და დაგროვებული პრაქტიკის სახითხები.

ტრენინგს ესწრებოდა სიფას 25 წევრი.