ტრენინგი ინტელექტუალური საკუთრების სამართალში

2015 წლის 17 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციული სამართლის დეპარტამენტის „კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრი იურიდიული კომპანიების ადვოკატებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ინტელექტუალურ საკუთრების სამართალში.
ტრენინგზე განხილეს საავტორო უფლებების და სასაქონლო ნიშნების სამართლის აქტუალური საკითხები, მათ შორის საავტორო უფლების და სასაქონლო ნიშნების გადაფარვის შემთხვევები, ე.წ. „grey” სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებული დავები, ზიანის გამოთვლის წესი.
ტრენინგის მონაწილეებმა გაუზიარეს ერთმანეთს გამოცდილება ამერიკული და ქართული კანონმდებლობის თაობაზე, რაც მათ სამომავლო საქმიანობის განხორციელებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაში დაეხმარებათ.