ნოემბერი 2021

2021 წლის 30 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, მისივე წევრებისთვის ორგანიზება გაუწია ტრენინგს თემაზე : "რეაბილიტაციისა და კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ ახალი კანონის მნიშვნელოვანი სიახლეები". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: - - -გადახდისუუნარობის ახალი რეჟიმების ზოგადი მომიხილვა, მიზნები და პროცედურული ჩარჩო; –

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას 2015 წლიდან მინიჭებული აქვს ინსტიტუციური აკრედიტაცია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ. შედეგად სიფა-ს მიერ ჩატარებულ საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე დასწრება ადვოკატებს ეთვლებათ განგრძობადი იურიდიული განათლების სავალდებულო მოთხოვნების ფარგლებში. აკრედიტაციას ვადა აქვს 3 წელი და მიმდინარე წლის ოქტომბერში