შპს “ფრაისუოთერსჰაუსკუპერს საქართველო” (PWC)

მისამართი: 12, მერაბ ალექსიძის ქუჩა, თბილისი

ტელ: 032 250 80 50

„ფრაისვოთერჰაუსკუპერს ცენტრალური აზია და კავკასია ბი-ვის ფილიალი საქართველოში“ („ფილიალი“) არის „ფრაისვოთერჰაუსკუპერს ცენტრალური აზია და კავკასია ბი-ვის“  ფილიალი, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიოში პროფესიონალური მომსახურების ფირმების ერთ-ერთი ყველაზე ფართო ქსელს, რომლის მიზანია საზოგადოებაში ნდობის შექმნა და მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრა. კომპანია უზრუნველყოფს  საგადასახადო, იურიდიულ და საკონსულტაციო მომსახურებას, როგორც მრავალპროფილური კომპანიებისათვის, ასევე ახალი და მზარდი საწარმოებისა  და კერძო პირებისთვის.