ტრენინგი – სისხლის და სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობების გამიჯვნა

2022 წლის 5 ოქტომბერს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, მისი წევრი ადვოკატებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგს თემაზე „სიხლის და სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობების გამიჯვნა“. ტრენინგს უძღვებოდა სიფას წევრი კახაბერ წერეთელი. ტრენინგზე განიხილეს სისხლის სამართლის საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სამართალში მომუშავე ადვოკატებისთვის, მათ შორის მითვისებისა და გაფლანგივ სგანსხვავება, ყადაღა გამოძიების ეტაპზე, თაღლითობის ცალკეული დამთხვევების გამჯვნა სამოქალაქო ურთიერთობებისგან და სხვა.