არქივი

საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ 2023 წლის 27 თებერვალი საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ შეისწავლა პარლამენტის წევრთა ჯგუფის მიერ ინიცირებული კანონის პროექტი „უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ“ და თვლის, რომ ამ კანონის მიღება არ არის მიზანშეწონილი და მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს მხარი არ დაუჭიროს ინიციატივას. დღევანდელი მსოფლიო, რეგიონული და სახელმწიფოებრივი გამოწვევების გათვალისწინებით ამგვარი ინიციატივები ხელს უშლის საქართველოს, როგორც

2022 წლის 19 აპრილს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის გამგეობის განახლებულმა  შემადგენლობამ  სიფას ახალი თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილე აირჩია. ასოციაციის თავმჯდომარის მხოლოდ ერთი კანდიდატი  დასახელდა -  იურიდიული ფირმა „ბიელსი“-ს პარტნიორი ქეთევან ქვარცხავა. სხდომაზე წარმოდგენილმა  გამგეობის წევრთა შემადგენლობამ  ერთხმად დაუჭირა მხარი ქეთევან ქვარცხავას კანდიდატურას და 4 წლის ვადით აირჩია ასოციაციის თავმჯდომარედ. ასოციაციის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ და გამგეობის წევრმა ქეთევან ქვარცხავამ

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აცხადებს ვაკანსიას აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: უმაღლესი იურიდიული განათლება; ინგლისური ენის  ცოდნა; ძირითადი მოვალეობები ასოციაციის წარმომადგენობითი და ხელმძღვანელობითი  უფლებამოსილების განხორცილება მესამე პირებთან ურთიერთობაში; პროექტების მოზიდვა და მართვა; დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა; ასოციაციის თავმჯდომარის დავალებით  გარკვეული ფუნქციების  შესრულება, მათ შორის, ასოციაციის მართვისა და კონტროლის ორგანოების მიერ მიღებული სხვადასხვა აქტებისა და გადაწყვეტილებების სისტემატიზაცია, აღრიცხვა და აღსრულება. ასოციაციის წევრთა პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა და