შპს “ბეგიაშვილი და კომპანია”

მისამართი: კორნელი კეკელიძის 9, თბილისი

ტელ: (+995 32) 225 14 54; (+995 32) 225 14 55

bco.ge

„ბეგიაშვილი და კომპანია“ მდებაროებს თბილისში, საქართველოში. იგი 1995 წლიდან ეწევა იურიდიულ საქმიანობას და სტაბილურად ინარჩუნებს მოწინავე პოზიციებს ქართულ სამართლებრივ ბაზარზე.

კომპანიის წარმატება განპირობებულია გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური გუნდით. ჩვენი თანამშრომლები ათწლეულებია მუშაობენ ქართველ და საერთაშორისო კლიენტებთან, შესაბამისად, კარგად იცნობენ ამა თუ იმ ტრანზაქციებთან დაკავშირებულ პრაქტიკულ სირთულეებს.

კომპანიის საქმიანობა მოიცავს კერძო სამართლის სხვადახვა მიმართულებს. ჩვენი გუნდის უნარები და გამოცდილება ზრუნველყოფს თითოეულ ამ სფეროში კლიენტის ინტერესების მკაფიოდ განსაზღვრას, მოსალდონელი სირთულეების განჭვრეტას და მათ ეფექტურ გადაჭრას.

კომპანიას კლიენტებთან აკავშირებს ხანგრძლივი საქმიანი ურთიერთობები. მათი ჩამონათვალი მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე საერთაშორისო კორპორაციებს.