ნოემბერი 2019

2019 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ორგანიზებით, მისი წევრი ადვოკატებისთვის, ჩატარდა ტრენინგი, თემაზე: “არასრულწლოვან ბავშვებთან დაკავშირებული სასამართლო დავების პრობლემატიკა და მათი გადაჭრის გზები”. ტრენინგებს უძღვებოდნენ: მოწვეული ექსპერტი, APR გამოყენებითი ფსიქოლოგიის და კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ფსიქოლოგი თამარ

2019 წლის 26 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: “მედიაცია: ახალი კანონი, ახალი, კონვენცია, ახალი შესაძლებლობები”. ტრენინგზე განხილული იქნა 2019 წლის სექტემბერში მიღებული “საქართველოს კანონი მედიაციის შესახებ”; სინგაპურის მედიაციის კონვენცია, მისი მიზანი, ფარგლები, მოლოდინები და ზეგავლენა

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ორგანიზებით, 2019 წლის 22 ნოემბერს, სიფას წევრი ადვოკატებისთვის, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: "დავების გადაწყვეტის წესი საინვესტიციო ხელშეკრულების თანახმად". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ინვესტიციის დაცვის მექანიზმები; დავის გადაწყვეტის მეთოდები; ICSID-ის იურისდიქცია; გადაწყვეტილების საბოლოობა და აღსრულება.

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა), 2019 წლის 21 ნოემბერს, მისივე წევრებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგის ჩატარებას, თემაზე: " საქართველოსთან დაკავშირებული საერთაშორისო ბიზნეს ტრანზაქციები და შესაბამისი დავები; ჰააგის კონვენციათა ახალი რეჟიმი". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: შეთანხმებები საერთაშორისო განსჯადობაზე; ცნობა-აღსრულება; ჰააგის

2019 წლის 20 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა) , მისი წევრი ადვოკატებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგს, თემაზე: "ქონების გადასახადის სამართლებრივი ბუნება და ადმინისტრირება". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ქონების გადასახადით დაბეგვის სუბიექტები და ქონება, რომელზედაც ვიხდით გადასახადს; სტრუქტურული სხვაობა

2019 წლის 12 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ადვოკატებისთვის ჩატარდა ტრენინგი, თემაზე: „საკუთრების უფლება სისხლის სამართლის პროცესში“. ტრენინგს უძღვებოდნენ სიფას წევრები, იურიდიული ფირმა VBAT-ის პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე, VBAT-ის უფროსი იურისტი თინათინ ცხვედიანი და სიფას სისხლის სამართლის ჯგუფის წევრი ალექსანდრე