კს “კორძაძის საადვოკატო ბიურო”

მისამართი: ქავთარაძის 44, თბილისი

ტელ: 032 238 03 22

ელ-ფოსტა: lp@kordzadzelawoffice.ge

კორძაძის საადვოკატო ბიურო საქართველოს იურიდიული მომსახურების ბაზარზე ერთ–ერთი წამყვანი იურიდიული ფირმაა, რომელიც თავის კლიენტებს – როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ იურიდიულ კომპანიებსა და კერძო პირებს სთავაზობს იურიდიული მომსახურების ფართო სპექტრს. კომპანია ერთგულად ემსახურება წარმატების მიღწევის სამ ძირითად პრინციპს: კლიენტების ინტერესებზე ორიენტირება; კლიენტების ინტერესების დაცვა კანონით ნებადართული ყველა საშუალებითა და ეთიკური ნორმების დაცვით და კლიენტებისათვის მაღალკვალიფიციური იურიდიული მომსახურების განხორციელება. თავისი ხანგრძლივი საქმიანობის განმავლობაში კორძაძის საადვოკატო ბიურომ დაიმკვიდრა სანდოობის, ეთიკურობისა და მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე ფირმის რეპუტაცია. ფირმაში დასაქმებულია უმაღლესი იურიდიული და სპეციალური განათლების მქონე მაღალკვალიფიცირებული პროფესიონალი ადვოკატები.