სპს “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი”

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. N 46, ოფისი 49 ბ, თბილისი

ტელ: 032 237 93 00

ელ-ფოსტა: akaki@chargeishvili.ge

ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი არის საქართველოში დაფუძნებული იურიდიული კომპანია, რომელიც მომსახურეობას უწევს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს.

დარბაზის მომსახურეობა ერთნაირად ხელმისაწვდომი და კომფორტულია როგორც დიდი, ისე საშუალო და მცირე ბიზნესისათვის.

დარბაზი ეს არის საშუალება ჩვენი პარტიორებისა და კლიენტებისათვის მოეწყოს მათი ბიზნეს საქმიანობისათვის შესაფერისი განხილვები, კონსულტაციები და მივიღოთ სასარგებლო გადაწყვეტილებები.