შპს “ბი-ჯი-აი ლეგალი”

მისამართი: რუსთაველის გამზირი 18, თბილისი

ტელ: 032 247 07 47

ელ-ფოსტა: bgilegal@bgi.ge

BGI Legal არის ერთერთი ყველაზე მსხვილი, მომსხაურების სრული სპექტრის მქონე  იურიდიული კომპანია საქართველოში. გუნდი ამაყობს იმით, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში იურიდიული ბაზრის ლიდერია. საქართველოს უახლესი ისტორიის თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ტრანზაქციებში მონაწილეობის შეუდარებელი გამოცდილებით, გუნდის მიერ მართული გარიგების საერთო ღირებულება ათეულ მილიარდ დოლარს აჭარბებს

მათი, როგორც ბაზრის აღიარებული ლიდერებისომბინირებული გამოცდილება ფირმას უნიკალურ მდგომარეობაში აყენებს, რათა დაეხმარონ კლიენტებს, ვინაიდან ისინი ეფექტურად ათავსებენ საერთაშორისო გამოცდილებას ადგილობრივი საადვოკატო პრაქტიკის თავისებურებებთან.